Bảng giá thuê xe du lịch 35 chỗ tại Hà Nội

1.300.000₫
Description

Đơn vị: VND

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 1.300.000
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.500.000
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.700.000
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.900.000
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 9.500/km
Giá thuê xe 35 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 950.000

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 35 CHỖ ĐI MỘT SỐ TUYẾN

Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đồng Kỵ – Hà Nội 1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Bát Tràng – Hà Nội 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Bà Chúa Kho – Hà Nội 1,990,730
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Tây Phương – Hà Nội 2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Chùa Trăm Gian – Hà Nội 2,400,039
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Hà Nội 2,102,360
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Đồng Mô – Hà Nội 2,251,199
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Xuân Mai – Hà Nội 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Bút Tháp – Hà Nội 1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Đồ sơn – Hà nội 2,304,152
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Ninh bình – Hà nội 2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hải phòng – Hà nội 2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hạ long – Hà nội 3,234,399
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Uông bí – Hà nội 2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Quất lâm – Hà nội 2,490,201
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Vinh 2,862,300
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hải dương – Hà nội 2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hà nam – Hà nội 2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Hà Nội 1,990,730
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Bút Tháp – Đông Hồ – Hà Nội 2,102,360
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đông Hồ – Hà Nội 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tam Đảo – Hà Nội 2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Đậu (Thường Tín) – Hà Nội 1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Trăm gian – Hà Nội 1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Hương – Hà Nội 2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ Hà nội-Nội bài- Hà nội 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ Hà nội- Nội bài – Hà nội & thăm 01 vòng thành phố 2,139,570
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Cổ loa – Hà nội 1,916,310
Cho thuê xe 35 chỗ Hà nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái – Hà nội 2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ Hà nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội 2,251,199
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Ninh – Hà nội 1,990,730
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Giang – Hà nội 2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Chi Lăng 2,195,384
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Lạng Sơn – Hà nội 3,048,350
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày 1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ Lạng Sơn – Đồng Đăng – Lạng Sơn 1,841,890
Cho thuê xe 35 chỗ Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn 1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Đồng Đăng – Hữu Nghị Quan 1,730,261
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên – Hà nội 1,932,053
Cho thuê xe 35 chỗ Thái Nguyên – Hồ Núi Cốc 1,823,285
Cho thuê xe 35 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ Bắc Cạn – Hồ Ba Bể 2,046,545
Cho thuê xe 35 chỗ Bắc Cạn – Phủ Thông 1,841,890
Cho thuê xe 35 chỗ Phủ  Thông  – Chợ Rã – Hồ Ba Bể 1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng  – Bắc Cạn 2,251,199
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày 2,211,127
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Phủ Thông 2,176,779
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Hồ Ba Bể 2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Cao Bằng – Hà nội 5,839,093
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Hà Nội 2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ Hoà Bình – Lòng hồ sông Đà – Hoà Bình 1,804,680
Cho thuê xe 35 chỗ Hoà Bình – Làng Mường Dao – Hoà Bình 1,841,890
Cho thuê xe 35 chỗ Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình 2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ Hoà Bình – Ninh Bình 2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – Ninh Bình – HN 4,908,845
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội 6,583,291
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – H. Nội 3,141,375
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Mộc Châu – Hà nội 4,350,697
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Hà nội 6,397,241
Cho thuê xe 35 chỗ Sơn La – Điện Biên 2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo 4,071,622
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên 4,815,820
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày 1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ Điện Biên – Tây Trang – Điện Biên 1,990,730
Cho thuê xe 35 chỗ Điện Biên – Lai Châu 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo – Lai Châu 5,001,870
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày 1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Thác Bản Gốc – cao Bằng 1,932,053
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Pác Bó – Cao Bằng 2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Trà Lĩnh (Biên giới ) – Cao Bằng 2,102,360
Cho thuê xe 35 chỗ Cao Bằng – Lạng Sơn 2,288,409
Cho thuê xe 35 chỗ Yên Bái – Tuyên Quang 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tuyên Quang 2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang 2,211,127
Cho thuê xe 35 chỗ Tuyên Quang – Hà Giang 2,325,619
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Phúc Yên – Hà nội 2,176,779
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Vĩnh Yên – Hà nội 2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Việt Trì – Hà nội 2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Đền Hùng – Hà Nội 1,932,053
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Phú Thọ – Hà nội 2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Yên Bái – Hà nội 3,606,498
Cho thuê xe 35 chỗ Yên Bái  – Lào Cai 2,362,829
Cho thuê xe 35 chỗ Yên Bái – Thái Nguyên 2,288,409
Cho thuê xe 35 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Hà nội 6,583,291
Cho thuê xe 35 chỗ Lào Cai – Sa Pa – Lào cai 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Sa Pa – Hà nội 7,327,489
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Bắc Hà 1,916,310
Cho thuê xe 35 chỗ Lào Cai – Hà Giang 2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ Lai Châu – Sa Pa 2,437,249
Cho thuê xe 35 chỗ Lai Châu – Sa Pa – Lào Cai 2,211,127
Cho thuê xe 35 chỗ Lai Châu – Tuần Giáo – Điện Biên 1,932,053
Cho thuê xe 35 chỗ Lai Châu – Điện Biên (Qua quốc Lộ 12) 2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Phủ Lý – Hà nội 2,139,570
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Nam Định – Hà nội 1,932,053
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ – Nam Định 1,841,890
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh – Nam Định 1,767,470
Cho thuê xe 35 chỗ Nam Định – Hải Phòng 2,102,360
Cho thuê xe 35 chỗ Nam Định – Chùa Keo – Nam Định 1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Ninh Bình 2,139,570
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động 1,916,310
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Động – Phát Diệm – Hà Nội 2,769,276
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Đông – Đinh Lê – Hà Nội 2,211,127
Cho thuê xe 35 chỗ Ninh Bình – Phát Diệm – Ninh Bình 1,916,310
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Thăm rừng Cúc Phương – Hà Nội 3,141,375
Cho thuê xe 35 chỗ Ninh Bình – Cúc Phương 1,953,520
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Nho Quan 2,118,102
Cho thuê xe 35 chỗ Ninh Bình – Nho Quan – Hoà Bình 2,213,989
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Thanh Hoá 2,325,619
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá ) 1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá ) 2,027,940
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Vinh – Hà nội 5,839,093
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh ) 1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh ) 1,879,100
Cho thuê xe 35 chỗ Vinh – Đồng Hới 2,025,078
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới ) 2,139,570
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới ) 1,804,680
Cho thuê xe 35 chỗ Đồng Hới – Động Phong Nha(Đường 1 rẽ vào) Đồng Hới 2,065,150
Cho thuê xe 35 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới ) 2,288,409
Cho thuê xe 35 chỗ Đồng Hới – Đông Hà 1,920,031
Cho thuê xe 35 chỗ Đông Hà – Huế 2,027,940
Cho thuê xe 35 chỗ Hà nội -Thanh Hoá – Hà nội 2,676,251
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Sầm sơn – Hà nội 3,606,498
Cho thuê xe 35 chỗ từ Hà Nội đi Cửa lò – Hà nội 7,327,489

Ghi chú:
– Giá trên đã bao gồm xăng dầu, cầu phà, bến bãi và lương lái xe.
– Chưa bao gồm thuế VAT 10%.
– Áp dụng cho 2 chiều đi và về.
– Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm và giá xăng dầu thị trường.
– Giá trên chưa bao gồm: ăn nghỉ của lái xe (Nếu lái xe tự túc tính thêm 300.000đ), phí lưu đêm (nếu đi tỉnh và lưu đêm ở lại), chi phí phát sinh (nếu có) và Thuế VAT 10%.

Quý khách có thể đặt xe bằng các phương thức sau:
– Ký hợp đồng tại địa chỉ khách hàng
– Ký hợp đồng qua Email:
– Ký hợp đồng tại địa chỉ Công Ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hà Phú

Liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết cho thuê xe xin gọi về phòng điều hành để được tư vấn và báo giá nhanh nhất, chính xác nhất theo hành trình mà Quý khách có nhu cầu.
Di động: 0917686646 – 0917606996
Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Như Uyên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin chân thành cảm ơn và rất mong được sự hợp tác!